hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
Fundació
Estatuts Òrgans de Govern
Codi ètic Estructura organitzativa
Codi de bon govern Mesures per a la prevenció del blanqueig
Memòries Projectes
Auditories  
Ôrgans de govern - Junta Directiva

Membres del Patronat:
President:
Sr. Adolfo Rodríguez Carrión, nomenat pel Patronat de la FPCH
Vice-presidenta:
Sra. Otília Ragull Ruiz, nomenada pel Patronat de la FPCH
Tresorer:
Sr. Eduardo Garzón Bravo, nomenat pel Patronat de la FPCH
Secretari:
Sr. Joan Rodríguez Rodríguez, nomenat per la Junta de l’ACH
Vocals:
Sr. Jaume Castañé Roig, nomenat per la Junta de l’ACH
Sr. Carlos Constante Beitia, nomenat pel Conseller de Salut
Sra. Anna M. Fernández Flores, nomenada per la Junta de l’ACH
Sr. Ramón P. Pla Illa, nomenat pel Patronat de la FPCH
Sr. Manuel Cano Torres, nomenat per la Junta de l’ACH
Dr. Miquel Rutllant Bañeres, nomenat pel Patronat de la FPCH
Dr. Joan Profitós Tuset, nomenat pel Conseller de Salut.
Resposable del Àrea d'informació mèdica:
Dr. Miquel Rutllant Bañeres, nomenat pel Patronat de la FPCH, número de col·legiat 4679, especialitat hematologia i hemoteràpia.

up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília