hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
responsables colònies foto grup esquí dietes colònies
informació esquí fotos esquí programa colònies
inscripció esquí foto grup colònies historia de l'Esplai
informació colònies fotos colònies inscripció colònies
informació casa colònies    
Galeries de fotos colònies: 2013-14-15-16 17-18-19-22-23
 
colònies 2023 dia01
colònies 2023 dia02
colònies 2023 dia03
colònies 2023 dia04
colònies 2023 dia05
colònies 2023 dia06
colònies 2023 dia07
colònies 2023 dia08
colònies 2023 dia09
 
Àlbum 2022
 
colònies 2022 dia00
Colònies dia00
Colònies 2022 dia01
colònies 2022 dia02
colònies 2022 dia03
colònies 2022 dia04
colònies 2022 dia05
colònies 2022 dia06
colònies 2022 dia07
 
Àlbum colònies 2019
ACH Esplai
colònies
colònies 2019 dia01
colonies
colònies 2019 dia01-nit
colonies
colònies 2019 dia02
colonies
colònies 2019 dia03
colònies 2019 dia04
colònies 2019 dia05
colònies 2019 dia06
colònies 2019 dia07
colònies 2019 dia08
colònies 2019 dia09
 
 
Àlbum 2018
 
 
colònies 2018 dia01
colònies 2018 dia02

colònies 2018 dia02-nit

colònies 2018 dia03
colònies 2018 dia03-nit
colònies 2018 dia04
colònies 2018 dia04-tarda
colònies 2018 dia05
colònies 2018 dia06
colònies 2018 dia06-nit
colònies 2018 dia07
colònies 2018 dia08
colònies 2018 dia09
colònies 2018-videos
colònies 2018 dia09-nit
colònies dia00
colònies dia00
 
Àlbum 2017
colònies dia00
colònies 2017 dia01
colònies 2017 dia02
colònies 2017 dia03
colònies 2017 dia03-nit
colònies 2017 dia04
colònies 2017 dia05
colònies 2017 dia06
colònies 2017 dia07
colònies 2017 dia08
colònies 2017 dia08-video
colònies 2017 dia09
 
Àlbum 2016
 
 
colònies 2016 dia01
colònies 2016 dia01 nit
colònies 2016 dia02
colònies 2016 dia02 nit
colònies 2016 dia03
colònies 2016 dia04
colònies 2016 dia04 tarda
colònies 2016 dia05
colònies 2016 dia06
colònies 2016 dia06 tarda
colònies 2016 dia07
colònies 2016 dia08
colònies 2016 dia09
lip-dub
video01
video02
video03
 
Àlbum 2015
 
Colònies 2015 dia01
Colònies 2015 dia02
Colònies 2015 dia03
Colònies 2015 dia03-nit
Colònies 2015 dia04
Colònies 2015 dia05
Colònies 2015 dia06
Colònies 2015 dia07
Colònies 2015 dia08
Colònies 2015 dia09
Colònies 2015 dia00
Colònies 2015 dia00
 
Àlbum 2014
 
Colònies 2014 dia01
Colònies 2014 dia02
Colònies 2014 dia03
Colònies 2014 dia03-2
Colònies 2014 dia014
Colònies 2014 dia04-2
Colònies 2014 dia05
Colònies 2014 dia05-2
Colònies 2014 dia06
olònies 2014 dia06-2
Colònies 2014 dia06-3
Colònies 2014 dia07
Colònies 2014 dia08
Colònies 2014 dia08-2
Colònies 2014 dia09
Colònies 2014 Oca
Colònies dia00
Colònies dia00
 
Àlbum 2013
 
Colònies 2013 dia01
Colònies 2013 dia02
Colònies 2013 dia02-tarde
Colònies 2013 dia03
Colònies 2013 dia04 tarda
Colòniess 2013 dia05
Colònies 2013 dia06
Colòniess 2013 dia07
CColònies 2013 dia07-tarda
CoColòniess 2013 dia08
Colònies 2013 dia00
Colòniess 2013 dia00
 
Àlbum 2012 (a recuperar properament)
 
Colònies dia00
Colònies dia00
Colònies dia00
Colònies dia00
Colònies dia00
Colònies dia00
Colònies dia00
Colònies dia00
Colònies dia00
up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília