Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
 
 
hemofilia.cat
Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
informació legal  
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Médica Acreditada. Ver más información
 
Associació / Fundació
La informació present en el web només complementa la relació entre el professional de salut i pacient, en cas de dubte consulteu el vostre especialista.
Informació recent: amb Mozilla ho veuràs millor
Gasetilles: Grup pares/mares, poster - Congrés - Esquí info 2020
AgermanamentAlbums colònies - Butlletins 2019
Jornades d'Esquí Nòrdic, febrer 14/16/2020
 
Jornada d'actualització en hemofília desembre 2019
Auditoria Fundació 2018 2019
Memoria Fundació 2018 2019
Auditoria Associació 2018 2019
Memoria Associació 2018 2019
Plans estrarègics Associació 2018-2023 2019
Jornades d'Esquí 2019
X jornades d'actualització sobre l'hemofília 12/2018
Gualba, diada Intergeneracional-fotos (Click) 09/06/2018
Gualba02, diada intergeneracional-fotos (Click) 09/06/2018
Altres temes d'interés:
Revistes 1981 i següents
Presentació 40 Anys d'Història ACH 21/12/2016
Agermanament amb Cuba 21/11/2016
Documentals, videos ACH 10-02-2014
up
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
  Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA. Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
© Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília